TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ĐỒNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC “HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG” NĂM HỌC 2022-2023.
Thực hiện công văn số 922/PGDĐT - TCCB V/v tổ chức hội nghị viên chức và người lao động. Chiều ngày 01 tháng 10 năm 2022, Trường Tiểu học Tân Đồng phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường tiến hành tổ chức "HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG” năm học 2022 - 2023.
Hội nghị đã nghe: Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023; Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách năm học 2021-2022; Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022; Báo cáo kết quả hoạt động của TTND năm học 2021-2022; Báo cáo công khai tài chính; Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của trường; Thông qua Nội quy cơ quan; Quy chế dân chủ; Quy chế làm việc; Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức; Quy chế về công tác thi đua - khen thưởng của nhà trường.
Hội nghị đã thảo luận và có nhiều ý kiến thiết thực, các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học để bổ sung vào nghị quyết của nhà trường.
“HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG” năm học 2022 - 2023 của trường tiểu học Tân Đồng đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực dạy và học; ra sức phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

 

 

 

 

2020 © Trường Tiểu Học Tân Đồng
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Lê Thị Thanh Mai
Địa chỉ: Khu phố 3 - Phường Tân Đồng - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước