Bài dự thi nhảy flashmob " Cùng kun bảo vệ môi trường" Liên đội TH Tân Đồng TP Đồng Xoài Bình Phước
https://www.youtube.com/watch?v=rjLX67p3xbQ
2020 © Trường Tiểu Học Tân Đồng
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Lê Thị Thanh Mai
Địa chỉ: Khu phố 3 - Phường Tân Đồng - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước