Ngày hội thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên đoàn, công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên của trường tiểu học Tân Đồng, năm học 2022 - 2023
anh tin bai

 

anh tin bai
anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai
2020 © Trường Tiểu Học Tân Đồng
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Lê Thị Thanh Mai
Địa chỉ: Khu phố 3 - Phường Tân Đồng - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước